Bestuur

Het bestuur van Go4it! heeft de opdracht om de doelstellingen van Go4it! te helpen verwezenlijken door toezicht te houden op haar activiteiten. Zij bewaken het concept Go4it! en sturen zij de projectleiders aan