ANBI 2016/2017

Naam

Go4it! Jongerencoaching

RSIN nummer

Adresgegevens

 

Beleidsplan

Het beleidsplan 2016/2017 is te lezen onder deze link . In het beleidsplan wordt beschreven hoe de organisatie van Go4it! is opgebouwd, welke taken en rollen er zijn en wat de ambitie is voor de toekomst.

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid staat vermeld in het beleidsplan. Het bestuur en de Raad van Toezicht verrichten hun werkzaamheden voor de Stichting onbezoldigd. Voor de inhuur van professionals ter beleiding van de trajecten geldt een vast tarief per traject.

Doelstelling

Go4it! Jongerencoaching heeft als doel om:
“Jongeren (tussen de 13 en 27 jaar) die een steuntje in de rug nodig hebben te koppelen aan persoonlijke coaches en hiermee het toekomstperspectief van de jongeren te verbeteren”.

Hierdoor worden jongeren geholpen om (weer) deel te nemen aan de samenleving, raken sociaal en communicatief vaardiger en krijgen een betere aansluiting op onderwijs en/of de arbeidsmarkt. Jongeren worden gestimuleerd om hun talenten en capaciteiten te ontwikkelen en te benutten, zodat de eerder aangehaalde, ongewenste situaties van overlast en (school-) uitval beter worden voorkomen.

Uitgeoefende activiteiten

Voor een actueel overzicht van de activiteiten verwijzen we naar het jaarverslag. Klik hier om dit in te zien.

Financiële verantwoording

Voor de financiele verantwoording verwijzen we naar het jaarverslag. Klik hier om dit in te zien.